Hoe word je lid van de club?

Als jeugdspeler?

Je kan steeds 3 keer gratis meetrainen om te kijken of je volleybal leuk vindt. Indien dit het geval is, dan moet je je eerst en vooral zelf aansluiten bij de club zodat de verzekering in orde kan gebracht worden. Naargelang je leeftijd zal je trainen bij de volleybalschool (startende jeugd, vanaf eerste leerjaar ongeveer) of wordt samen met de jeugdcoördinator (sportief@vceternit.be) gekeken bij welke groep je het best kan aansluiten. Nadien volgt ook de betaling van het lidgeld.

Als seniorspeler?

Een seniorspeler is een speler/speelster die meestal ouder is dan 16-18 jaar. Hiervoor moet je via het sportief bestuur een aanvraag doen om te zien of je kan deelnemen. De kans dat er een plaats is voor een niet-eigen-jeugdspeler is niet groot, maar ze bestaat natuurlijk altijd. Je vraag kan je sturen naar sportief@vceternit.be. Als dit een positief gevolg kent, dan moet een nieuw lid volgend formulier volledig invullen voor de inschrijving bij de Vlaamse Volleybal Bond (VVB) én moet hij ook het lidgeld betalen.